جمعه , ۲۵ , خرداد , ۱۴۰۳

بایگانی روزانه: ۲ شهریور , ۱۴۰۲

کدام بهتر است؟ زایمان طبیعی یا سزارین

چکیده: بارداری یک پدیده فیزیولوژیکی است و پایان آن با درد ، ترس ، اضطراب و حتی ترس از مرگ برای مادران همراه است. زایمان کودک فرآیندی چند بعدی با ابعاد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی ، فیزیولوژیکی ، فرهنگی و روانشناختی است. زایمان می تواند یک تجربه حساس و …

ادامه نوشته »