بایگانی روزانه: ۷ شهریور , ۱۳۹۹

معجزه ای به نام اسپند را بشناسیم

چکیده: طی هزاران سال است که از دانه های اسپند در بسیاری از مراسم آیینی و معنوی فرهنگ های مختلف دنیا به ویزه در فرهنگ های باستانی خاورمیانه استفاده می شود. تقدس و اهمیت اسپند در طول تاریخ بسیار مورد توجه بوده است. گیاه اسپند دارای مواد ضد میکروبی از …

ادامه نوشته »